Rätt kunskap ger oss förutsättningar att hålla bredd

Erfarenheten och kompetensen hos våra medarbetare lägger grunden för hela vår verksamhet. Vi har under årtionden målmedvetet byggt en gedigen "kunskapsbank" som vi nu – inom ramen för våra tre affärsområden – framgångsrikt erbjuder våra kunder.

Totalansvar

Ett samarbete med PBAB innebär möjligheter att släppa lite av det egna ansvaret. Vi tar gärna ett grepp om hela värdekedjan och kan med kompetens och välutrustad verkstad erbjuda allt från kvalificerade legarbeten till kompletta åtaganden kring portar, inhägnader och områdesskydd.

Omfattningen av vårt engagemang bestämmer du. Vi deltar gärna i förberedande arbeten kring kontruktion, produktionsanpassning och produktval och allt har allt det som krävs för produktion, montering, installation och service. 

Du kan som kund undvika parallella, tidskrävande kontakter med många leverantörer och låta oss ta ansvaret. 

Flexibilitet

Rak kommunikation i en smidig och vältrimmad organisation ger oss hög flexibilitet mot dig som kund.

Lika viktig är attityden och viljan att alltid nå en lösning även då kraven är höga och tiden är knapp. 

Oberoende val av starka produkter

Med PBAB som partner är du aldrig hänvisad till en specifik tillverkare. Utifrån ett brett nätverk av marknadens starkaste leverantörer kan vi vid varje tillfälle göra en oberoende bedömning av vad som är bäst för dig som kund.

Hög effektivitet, bra produktionsekonomi

Bra produktionslokaler, genomtänkt maskinpark och rätt bemanning ger oss utmärkta möjligheter för effektivitet. Vi producerar, installerar och servar snabbt och smidigt och till bästa möjliga produktionsekonomi. 

MYCKET TALAR FÖR PBAB

  • Kompetenta medarbetare med lång erfarenhet.
  • Samordningsvinster mellan våra affärsområden.
  • Totalansvar för hela värdekedjan.
  • Hög flexibilitet, rätt attityd.
  • Oberoende ställning vid produktval.
  • Hög effektivitet, bra produktionsekonomi.

Vi kan