Staket & stängsel

Staket och stängsel har under lång tid funnits med i vår verksamhet men förstärkes väsentligt i och med förvärvet av Stålgrens Stängsel AB i januari 2015. Vi är idag en komplett leverantör inom inhägnader och områdesskydd och kan hjälpa dig med allt från rådgivning och produktval till montage av kompletta anläggningar. 

Från start till mål

Vårt arbete börjar ofta vid våra kunders skrivbord. Vi deltar ofta och gärna i planeringsarbetet och bidrar med kunskap och erfarenhet inför viktiga beslut kring placering och utformning. Vi har också en rådgivande roll kring användandet av t.ex. larmade stängsel, elstängsel, port- och grindautomatik och passagekontroll.

Vi har tillgång till det bästa marknaden erbjuder av stängsel, staket, pallisader, paneler och grindar. Valet av produkter och material görs helt oberoende av leverantör och alltid utifrån det som bäst tillgodser våra kunders krav. 

Vi utför samtliga typer av montage men också markarbeten och nödvändiga anpassningar av staketkonstruktioner. Våra montörer har varit med länge och har nödvändig erfarenhet av alla typer av områdesskydd.

Kunder inom många områden

Vår bredd har gett oss förutsättningar att möta kunder inom många områden.

Vi utför installationer för privatpersoner och kommersiella fastighetsägare men har också långvariga samarbeten med byggentreprenörer, industriföretag och offentliga myndigheter. 

Staket och stängsel

Vi erbjuder

  • Industri- och villastängsel
  • Stålnätspaneler
  • Palissader
  • Mobila stängsel
  • Passagereglering
  • Skjut- och slaggrindar
  • Vägbommar
  • Grindautomatik
  • Montage och service

Ståhlgrens stängsel