Historik

Mer än fyrtio år har gått sedan Sven Broberg startade sin verksamhet Brobergs Svets & Plåt 1974. Från en liten lokal nära Karlstad hamn erbjöds olika former av service, tillverkning av byggnadssmide men också diverse reparationsuppdrag. Verksamheten har därefter genomgått flera ägarförändringar och har steg för steg utvecklats med nya affärsområden och produkter. 

Starka entreprenörer kantar vägen

Svets & smide

Brobergs Svets & Plåt grundades som enskild firma redan 1975 av Sven Broberg. Fokuseringen var från starten att erbjuda den värmländska industrin service, reparation och viss verkstadsbearbetning.

Tolv år senare 1987 bildade sonen Patrik Broberg Karlstads Allsvets med fokus på svetsning.

1996, drygt tjugo år efter uppstarten, bestämde sig Sven för att med ålderns rätt gå i pension. Sonen Patrik övertar då verksamheten och ombildar Brobergs Svets & Plåt till aktiebolag. Sven är dock alltjämt aktiv i verksamheten och deltar engagerat i den dagliga produktionen. 

Verkstadsdelen har under hela PBAB:s livslängs utgjort en stabil stomme i verksamheten.

Portar

Den nuvarande portverksamheten har sin grund i PBAB Bygg och Portservice som bildades 1988 av Svens yngste son Per Broberg.

När Per 1993 tragiskt förolyckades övertogs verksamheten av äldre brodern Patrik Broberg. I samband med övertagandet ändrades bolagsnamnet till PBAB Svets & Portservice AB.

Patrik, som tre år senare även övertar Brobergs Svets & Plåt, har under en tjugoårsperiod framgångsrikt utvecklat verksamheten vidare. 

Staket & stängsel

Försäljning och montering av staket och stängsel är det senast tillkomna affärsområdet inom PBAB. Verksamheten är samtidigt den gren som har de djupaste rötterna. 

Gunnar Stålgren grundade sin firma redan 1974. I sampel med då marknadsledande Gunnebo etablerades en verksamhet som över tiden blivit en välkänd aktör över hela mellansverige. Företaget ombildades 2004 till aktiebolag. Inkromet förvärvades av PBAB 1:e januari 2015.

Ny ledning, nya grepp

Sedan 2013 drivs PBAB Svets & Portservice av Patrik Brobergs son Carl Broberg. Verksamheten flyttades 2014 till nya kontors- och verkstsadslokaler på Östanvindsgatan i Karlstad.

2015 fullbordas den nuvarande företagskonstellationen i och med köpet av Stålgren Stängsel AB.

Vår historia

Historik