Portservice

Under nästan 30 år har PBAB installerat, reparerat och servat portar för privatpersoner, industri och offentliga miljöer. Vi har väl fungerande samarbeten med flertalet ledande portleverantörer och kan som oberoende aktör fritt välja det som passar bäst för varje installation.

Installation, service och reparation

Ett samarbete med PBAB innebär trygghet. Vi finns med under portens hela livslängd, från konstruktion och produkval till installation och service.

Erfarna säljare och installatörer hjälper dig att välja rätt porttyp och rätt leverantör. Vid behov tillverkas och modifieras karmar och andra detaljer i egen verkstad.

Vi har en genomtänkt och välsmord serviceorganisation med kunniga servicetekniker som står beredda såväl för löpande service som för ingrepp i akuta situationer.

Oberoende val från flera leverantörer

Vår verksamhetsidé bygger på att kunna erbjuda mångfald. Vi ska som oberoende leverantör ha ett program brett nog att kunna erbjuda det allra bästa för varje applikation. 

Vi erbjuder vikportar, rullportar, tak- och väggskjutportar liksom rulljalusier, lastbryggor, vädertätningar och lasthus. Till programmet hör även lås och alla nödvändiga tillbehör. Vi har kunskapen kring varje produkttyp och kan oavsett fabrikat erbjuda installation och full service

Portar för alla

Vår kundkrets är bred. Vi installerar garageportar i villor och hyreshus men också specialutvecklade portarrangemang för industri, lagerbyggnader och offentliga miljöer.

 Vårt geografiska fokus är Värmland men vi har ofta kunder även i andra delar av mellansverige.

Portservice

 

VI ERBJUDER

 • Vikportar
 • Rullportar
 • Takskjutportar
 • Väggskjutportar
 • Jalusiportar
 • Rulljalusier
 • Lastbryggor
 • Vädertätning
 • Lasthus
 • Dörrautomatik/
  handikappanpassning